Účet nadace

Hospitální nadace svojí činností navazuje na celospolečenský přínos zakladatele Františka Antonína hraběte Sporcka, který ve své době vytvořil Kuks jako jedno z významných center evropské a  světové vzdělanosti a kultury, s důstojným zřetelem na sociální aspekty aktuální doby, zakotvený v pevných základech obecných humanistických, demokratických, etických a filosofických principů. 

Naše současná činnost je zaměřena zejména na ochranu přírody, ochranu životního prostředí. 

Hospitální nadace se zasazuje k činnosti ve prospěch rozvoje humanitárních a demokratických principů občanské společnosti, vytváří platformu pro podporu etických, uměleckých, kulturních, historických, environmentálních, pedagogických, mysliveckých, lesnických, vědeckých, sociálních a lidských hodnot a jejich využití pro vzdělání a zvýšení historického a mezinárodního vědomí, zejména v kontextu středoevropského historicko-kulturního prostoru. 

IDENTIFIKACE:

Hospitální nadace Františka Antonína hraběte Sporcka v Kuksu, IČ 25915801

Číslo účtu: 805639389/0800, vedené u České spořitelny, a.s.

Správní rada hospitální nadace děkuje všem přispěvatelům a podporovatelům její činnosti.

 

VEŘEJNÁ NADAČNÍ SBÍRKA 

Naši činnost můžete podpořit také zakoupením sbírkového předmětu, bukové větvičky.

SYMBOLIKA

FAGUS

Druhový název je ve své podstatě monogramovým vyjádřením jména : "Franc Anton Graf Von Sporck"

Veřejná sbírka bude svým prvním ročníkem zahájena na Svatohubertských slavnostech v Kuksu, dne 3. října 2015.

Svatohubertské slavnosti jsou tradiční velkolepou událostí, kterou připravuje novodobý zřizovatel hospitální nadace Řád svatého Huberta a na jejíž přípravě kulturního programu se hospitální nadace, spolu s řádem a Klubem přátel Řádu svatého Huberta, podílí. V roce 2015 proběhne již 22. ročník a bude spojen s oslavou 320. výročí založení Řádu svatého Huberta a také navrácením slavností do prostor rozsáhlého areálu v Kuksu, který byl od roku 2010 pro kompletní rekonstrukci uzavřen. 

Zde se můžete dozvědět více informací o průběhu příprav veřejné sbírky.

E - shop

Hospitální nadace připravuje na svých stránkách otevření E - shopu, kde si budete moci zakoupit předměty veřejné sbírky a tím podpoříte také činnost nadace. Děkujeme.