STATUT HOSPITÁLNÍ NADACE

Dne 16. 10. 2009 byl Správní radou Hospitální nadace Františka Antonína hraběte Sporcka v Kuksu ve složení Bc. Michal Hubert Zrůst (předseda SR), Ing. arch. Igor Hubert Krčmář, Jaromír Strouhal, Jiří Roleček, RSDr. Ladislav Cinegr, Jan Černý, (členové SR) schválen STATUT HOSPITÁLNÍ NADACE.