Řád svatého Huberta

Původní ustanovení Řádu svatého Huberta bylo inspirováno francouzskou legendou ze 7. století. 

ŘÁD SVATÉHO HUBERTA V ČESKÉ REPUBLICE

HYMNA ŘÁDU SVATÉHO HUBERTA

 

Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu
Ordo sancti Huberti in Kuks

Registrace Řádu svatého Huberta: dne 16.06.1992 Ministerstvem vnitra ČR  pod registračním číslem: VSC/1-11951/92-R   |  Právní forma: 701 - Sdružení
Stav: 1- Subjekt činný bez omezení
Odvětvová klasifikace činnosti: 913390 - Činnost ostatních členských organizací
Identifikační číslo organizace (IČO):  657 15 390
Daňové identifikační číslo (DIČ):  CZ 65715390, přiděleno dne 13.06.2003.

Registrace u Finančního úřadu v Hradci Králové ode dne 19.04.2001

  
Číslo účtu Řádu svatého Huberta:

167 876 186/0600

vedené u bankovního domu: GE Money Bank a.s.

Velmistr Řádu svatého Huberta - statutární zástupce:

Jan František VOTAVA z Horní Krupé - EOSHKontaktní spojení na Řád svatého Huberta:
Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu

544 43 Kuks, okres Trutnov, Česká republika


MAPA:

{mapycz Loc: 50°23'52.616"N, 15°53'21.711"E}

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŘÁDU SVATÉHO HUBERTA

Organizační struktura Řádu svatého Huberta ve smyslu platných Stanov Řádu svatého Huberta pro území České republiky vymezuje území, které zhruba kopírují hranice krajů (výjimku tvoří prefektura Krkonoše), které se nazývají prefektury a činnost se členy ŘsH, kteří bydlí na tomto území organizují prefekti, které jmenuje velmistr Řádu svatého Huberta na doporučení Rady mistrů..

 

Pro ostatní státy, kde máme své členy je takovým správním územím plocha celého státu a v čele stojí velmistrem jmenovaný zemský prefekt.

PREFEKT - PRAEFECTUS

Označení "prefekt" vychází z latiny, kde slovo "praefectus" označuje: představeného, správce, dozorce nebo velitele. V raném středověku takto byl nazýván správce venkovského hradu, (něco jako pozdější označení  "župan"). V latinských textech můžeme číst toto slovní spojení: "Primus praefectus aulae", což značí "Nejvyšší správce území".

Řádový prefekt, zodpovídá Radě mistrů za činnost členů ŘsH na svém území a za přenos informací z Rady mistrů do prefektury a naopak. Pro výkon svého pověření je vybaven razítkem s označením prefektury.

 

ZEMSKÝ PREFEKT - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Zemský prefekt zodpovídá Radě mistrů za činnost v dané zemi, kde je jmenován a rovněž za přenos informací na členskou základnu v té dané zemi a naopak. Zemský prefekt není orgánem ŘsH, tudíž účast na jednáních ŘsH všech typů je  dobrovolná, vyjma jarního a podzimního shromáždění.

 

ŘÁDY & OCENĚNÍ ŘÁDU SVATÉHO HUBERTA

 

Svatý Oltářní obrazHubert pocházel z velmi bohaté šlechtické rodiny v Akvitánii ve Francii a patřil k družině franckého krále Theodoricha III. Byl zastáncem spravedlnosti a měl pohnutý osud. Zemřel roku 727. Hubertovy ostatky byly v roce 827 přeneseny do chrámu u kláštera v Andin v Ardenách, který byl po něm přejmenován.

Legenda jeho života inspirovala francouzského krále k založení Řádu svatého Huberta; tento příběh velmi silně oslovil i hraběte F. A. Sporcka

Svatý Hubert je patronem Arden, Lutychu, lovců, střelců, řezníků, soustružníků, kožešníků, optiků, slévačů, matematiků, výrobců matematických přístrojů, loveckých psů, výrobců rolniček.

 

 

 

 

 

 

 

Modlitba ke Svatému Hubertovi.

Přímluvy ke Svatému Hubertovi se vznášení zejména proti: psímu kousnutí, vzteklině, hadímu uštknutí, strachu před vodou.

Svatý Hubert je uctíván římskokatolickou církví. Jeho atributy jsou: biskup, jelen, kříž, kniha, lovec, roh, šípy.

Život popisuje dílo "Vita Sancti Hugberti" z roku 744.

 

Odkaz Svatohubertské tradice dnešku - Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc. 

Toto je text s odkazem někam pryč.