Kultura

Kulturní projekty realizované za účasti Hospitální nadace se dělí do několika kategorií.

Společnou zásadou jednomyslně schválenou Správní radou Hospitální nadace a která včechny projektu provází, je vždy platné pravidlo, že případný výtěžek z konané kulturní akce se vždy soutředí na účet Hospiální nadace, ze kterého se podporují další schválené projekty, dle platných zásad a zaměření Hospitální nadace.

Kulturní projekty organizované Hospitální nadací

Kulturní projekty organozované ve spolupráci s partnerskými subjekty

Kulturní projekty podporované Hospitální nadací 

Kulturní projekty s přidanou hodnotou

 

Aktuality

X. ročník celostátní výtvarné soutěže

vzdělávání, výchova, kultura,

Aktuality & Kalendář a akce nadace - akce v partnerství

LÉTO 2015, 5.6.2015 - 4.9.2015
Účastníci: děti a mládež dle 4 věkových kategorií 

Vyhlášení výsledků: 3. X. 2015 Hospitál KUKS
Cena: bez registračních poplatků 0 Kč | 0 €