Projekty

Hospitální nadace působí v České republice po svém komplikovaném znovuobnovení právního statutu, který byl násilně přerušen totalitní dobou, od roku 1999, kdy byla 2. 2. 1999 znovu zapsána Krajským úřadem v Hradci Králové do Nadačního rejstříku. Prvním předsedou Správní rady Hospitální nadace po jejím obnovení v novodobé historii byl JUDr. Vladislav Štefka, který pracoval pro nadaci do roku 2005. Od roku 2005 do roku 2009 působil v čele Správní rady HNFAhS RSDr. Ladislav Cinegr. Jeho následníkem byl Bc. Michal Hubert Zrůst, který působil v nadaci do listopadu roku 2011. Od listopadu roku 2011 byl předsedou Správní rady Hospitální nadace F.A. hraběte Sporcka Ing. arch. Igor Hubert Krčmář. Jeho nástupcem byl zřizovatelem jmenován  16. března 2015 Drahoslav Chudoba.

Na této stánce prezentace budeme postupně přidávat ze zdrojů archivu dokumentaci projektů, které nadace realizovala v minulosti.

Aktuálně se zde také dozvíte, jaké projekty nadace v jednotlivých "kategoriích" své činnosti  nadace připravuje a také do kterých projektů se můžete zapojit společně s námi.

Kultura - Vzdělávání - Výchova - Výzkum - Inkubátory - Pracovní semináře - RezidenceEtika - Sociální program & Hospitální činnost - Kvalita života 

V kategorii "projektová podpora" již brzy zařadíme formuář, který vám umožní vkládat vaši poptávku pro podporu projektů, na jejíž přípravě a realizaci byste rádi společně s námi spolupracovali.

X. ročník celostátní výtvarné soutěže

vzdělávání, výchova, kultura,

Aktuality & Kalendář a akce nadace - akce v partnerství

LÉTO 2015, 5.6.2015 - 4.9.2015
Účastníci: děti a mládež dle 4 věkových kategorií 

Vyhlášení výsledků: 3. X. 2015 Hospitál KUKS
Cena: bez registračních poplatků 0 Kč | 0 €