Projektová podpora

V této kategorii bude v prosinci 2015 zveřejněn formulář, do kterého budete moci vkládat témata svých projektů, ve kterých byste rádi s Hospitální nadací Františka Antonína hraběte Sporcka spolupracovali.

Témata projektů budou rozdělena do jednotlivých kategorií dle obsahu, podporované činnosti a jejich hlavního účelu..

Kultura - Vzdělávání - Výchova - Tématické pracovní semináře - Výtvarné & kreativní redidenční pobyty - Prvotní výzkumné realizace | Inkubátory - Projekty, které se zabývají otázkou etiky ve společnosti - Výzkum - Projekty zaměřené na sociální problematiku - Projekty, které vytvářejí podmínky pro důstojnou kvalitu života.

Již dnes nás o přípravě svých záměrů můžete informovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře : zde

Naším symbolem je FAGUS.

FAGUS SYLVATICUS

Stejně jako strom je spojen s matkou přírodou hlubokými kořeny a na jejich síle závisí kvalita jeho růstu i my si uvědomujeme důležitost propojení vazeb jedinců ve společnosti, jejich ukotvení v historii národa, společenské odpovědnosti, etice a pokoře k pozitivním lidským hodnotám prožívaných v souladu s harmonií přírody, jako základního prostředí, ve kterém člověk od pradávna žil.