Podpora českého rybářství

OP Rybářství vyhlásil první výzvy za 280 milionů korun

Od 21. října do 3. listopadu 2015 mohou zájemci žádat o podporu na projekty v rámci první a druhé výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

Kromě investic do akvakultury, zpracování produktů, inovací a recirkulačních zařízení je možné získat dotaci také na vysazování úhoře říčního. Více  informací najdete zde.

Operační program Rybářství je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu a přispívá k provádění Společné rybářské politiky.

Hlavním cílem Operačního programu Rybářství je:

  1. Zvýšit konkurenceschopnost tradiční akvakultury včetně investic do zachování udržitelné produkce tržních ryb.
  2. Investovat do recirkulačních zařízení a tím zvýšit produkci.
  3. Zvýšit podíl zpracovaných ryb, propagovat akvakulturu a podpořit konzumaci ryb.
  4. Podporovat transfer vědeckých poznatků do podniků akvakultury (produktové a procesní inovace).
  5. Podporovat formy hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu životního prostředí a biologické rozmanitosti.

OP Rybářství vychází z  Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu (VNSPA), schváleného Vládou ČR usnesením vlády č. 876 ze dne 27. října 2014. Plán byl oficiálně předán Evropské komisi dne 6. 11. 2014.

Zdroj: EAGRI.CZ

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Jméno: 
E-mail: 
Telefon: