NADAČNÍ LISTINA

DEKLARACE

Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu, jako přímý pokračovatel Řádu svatého Huberta založeného Františkem Antonínem hrabětem Sporckem v roce 1723, registrovaný dne 16. 6. 1992 Ministerstvem vnitra České republiky pod číslem jednacím VSC/11951/92-R, IČO 65715398, zastoupený Velmistrem Řádu svatého Huberta, je zřízen za účelem podpory duchovních, mysliveckých a loveckých aktivit členů Řádu svatého Huberta (dále jen ŘsH) a na podporu aktivit na záchranu a obnovu mysliveckých, loveckých, lesnických, rybářských, přírodopisných a církevních památek, péče o potřebné členy Řádu svatého Huberta případně lesníky a myslivce a to v duchu tradiční původní nadace a Řádu svatého Huberta.

Hospitální nadace Františka Antonína hraběte Sporcka v Kuksu se zasazuje k činnosti ve prospěch rozvoje humanitárních a demokratických principů občanské společnosti, vytváří platformu pro podporu etických, uměleckých, kulturních, historických, environmentálních, pedagogických, mysliveckých, lesnických, vědeckých, sociálních a lidských hodnot a jejich využití pro vzdělání a zvýšení historického a mezinárodního vědomí, zejména v kontextu středoevropského historicko-kulturního prostoru.

Hospitální nadace svojí činností navazuje na celospolečenský přínos zakladatele Františka Antonína hraběte Sporcka, který ve své době vytvořil Kuks jako jedno z významných center evropské a  světové vzdělanosti a kultury, s důstojným zřetelem na sociální aspekty aktuální doby, zakotvený v pevných základech obecných humanistických, demokratických, etických a filosofických principů.