Hospitální nadace

Hospitální nadace Františka Antonína hraběte Sporcka v Kuksu, IČ 25915801


 

 

 

Nadace byla založena Františkem Antonínem hrabětem Sporckem

(9.3.1662 - 30.3.1738), dle fundační listiny z roku 1696

Císař Karel VI.

Pro respekt k poslání nadace, její planosti  a proveditelnosti dvou fundačních listin hraběte Sporcka (revidovaná fundační listina původního zakladatele a zřizovatele byla datována z roku 1711), vyhotovených během jeho života, obrátila se Anna Kateřina hraběnka ze Sweerts a Sporcku, rozená hraběnka ze Sporcku, jakožto pozůstalá fundátorova dcera a dědička společně s důstojným Fr. Michaelem Schvandou, provinciálem řádu Milosrdných bratří, na císaře Svaté říše římské Karla VI. (1.října 1685 Vídeň - 20. října 1740 Vídeň - nejmladší syn císaře Leopolda I. a jeho manželky Eleonory Falcko-Neuburské), krále španělského, českého a uherského a arcivévédu rakouského, s žádostí o nařízení autorizované komise pro účel nejvyššího císařova potvrzení nadace a respektu závěti hraběte Sporcka z  20. listopadu 1731.

Císař Karel VI. časově neomezenou platnost a respekt nadaci potvrdil v roce 1739.  

Posledním rodovým vykonavatelem správy nadace, dle listiny uznané císařem, a dle dědického práva, byl Gustav Sweerts Sporck, který zemřel r. 1934.

 

František Antonín hrabě Sporck, zakladatel Hospitální nadace, si díky svému vzdělání i mnohým setkání s osvícenectvím jižní Evropy uvědomoval nezbytnost pomoci člověka člověku. 

K odkazu Sporckovy Hospitální nadace se přihlásil po svém obnovení v roce 1992 Řád svatého Huberta (založen Františkem Antonínem hrabětem Sporckem v roce 1695; tehdy bylo Sporckovi 33 let), nástupce a pokračovatel původního Řádu svatého Huberta hraběte Sporcka. Hospitální nadace Františka Antonína hraběte Sporcka byla znovu řádně zaregistrována v roce 1993.  Řád svoji rolí zřizovatele nadace navazuje na původní nadaci Sporckovu s akcentem na nové poslání charitativní náplně a nových zejména dobročinných, kulturních a vzdělávcích aktivit v interakci na soudobé reality 21. století.

Hospitální nadace působí v České republice po svém komplikovaném znovuobnovení právního statutu, který byl násilně přerušen totalitní dobou, od roku 1999, kdy byla 2. 2. 1999 znovu zapsána Krajským úřadem v Hradci Králové do Nadačního rejstříku. Prvním předsedou Správní rady Hospitální nadace po jejím obnovení v novodobé historii byl JUDr. Vladislav Štefka, který pracoval pro nadaci do roku 2005. Od roku 2005 do roku 2009 působil v čele Správní rady HNFAhS RSDr. Ladislav Cinegr. Jeho následníkem byl Bc. Michal Hubert Zrůst, který působil v nadaci do listopadu roku 2011. Od listopadu roku 2011 byl předsedou Správní rady Hospitální nadace F.A. hraběte Sporcka Ing. arch. Igor Hubert Krčmář. Jeho nástupcem byl zřizovatelem jmenován  16. března 2015 Drahoslav Chudoba.

Prezentaci činnosti hospitální nadace budemena těchto webových stránkách postupně přidávat ze zdrojů archivu dokumentaci projektů, které nadace realizovala v minulosti.

Aktuálně se zde také dozvíte, jaké projekty hospitální nadace v jednotlivých "kategoriích" své činnosti  připravuje a také do kterých projektů se můžete zapojit společně s námi.

Kultura - Vzdělávání - Výchova - Výzkum Inkubátory - Pracovní semináře - Rezidence - Etika - Sociální program & Hospitální činnost - Kvalita života 

.......

Dle soudobé jurisdikce ČR, je zřizovatelem nadace Řád svatého Huberta.

Zřizovatel rozhodl o trvání Hospitální nadace Františka Antonína hraběte Sporcka v Kuksu v rámci účinnosti změny právních poměrů spojených s účinností zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, na dobu neurčitou.

NADAČNÍ LISTINA

DEKLARACE

Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu, jako přímý pokračovatel Řádu svatého Huberta založeného Františkem Antonínem hrabětem Sporckem v roce 1723, registrovaný dne 16. 6. 1992 Ministerstvem vnitra České republiky pod číslem jednacím VSC/11951/92-R, IČO 65715398, zastoupený Velmistrem Řádu svatého Huberta, je zřízen za účelem podpory duchovních, mysliveckých a loveckých aktivit členů Řádu svatého Huberta (dále jen ŘsH) a na podporu aktivit na záchranu a obnovu mysliveckých, loveckých, lesnických, rybářských, přírodopisných a církevních památek, péče o potřebné členy Řádu svatého Huberta případně lesníky a myslivce a to v duchu tradiční původní nadace a Řádu svatého Huberta. Hospitální nadace Františka Antonína hraběte Sporcka v Kuksu se zasazuje k činnosti ve prospěch rozvoje humanitárních a demokratických principů občanské společnosti, vytváří platformu pro podporu etických, uměleckých, kulturních, historických, environmentálních, pedagogických, mysliveckých, lesnických, vědeckých, sociálních a lidských hodnot a jejich využití pro vzdělání a zvýšení historického a mezinárodního vědomí, zejména v kontextu středoevropského historicko-kulturního prostoru.

Nadace svojí činností navazuje na celospolečenský přínos zakladatele Františka Antonína hraběte Sporcka, který ve své době vytvořil Kuks jako jedno z významných center evropské a  světové vzdělanosti a kultury, s důstojným zřetelem na sociální aspekty aktuální doby, zakotvený v pevných základech obecných humanistických, demokratických, etických a filosofických principů.