Mezinárodní prezentace a spolupráce Řádu svatého Huberta

Během novodobé činnosti Řádu sv. Huberta si Řád vytvořil pět zahraničních destinací a to postupně v roce 1995 švýcarskou, v roce 1996 slovenskou, německou a rakouskou a v roce 2007 polskou. Postupem času přestala být funkční švýcarská, slovenská a nakonec i rakouská, takže pracuji pouze destinace německá a nově polská. Obě destinace se začínají i rozrůstat, protože jsou čekatelé členství jak v destinaci německé, tak polské. Obě tyto destinace šíří aktívně řádovou myšlenku v zemi svého působení jednak aktívní osobní činnosti, jednak publicisticky. Polská destinace se pokouší rozšířit činnost i v oblasti spolupráce v oblasti prezentace prostřednictvím mezinárodních akcí s možností spolufinancování z fondů EU.

Řád sv. Huberta navázal před časem kontakty s obdobným loveckým řádem v Polsku. Jedná se o Řád zlatého jelena, založený v roce 1672 posledním potomkem královské rodiny Piastů. Spolupráce ale byla z doposud neznámých důvodů přerušena. Je ale v poslední době vůle na obou stranách navázat na přerušené kontakty. Současné nové vedení Řádu zlatého jelena je připraveno začít jednat o obnovení spolupráce mezi oběma řády.
Již několik let se Řád zaobíral myšlenkou navázání spolupráce s Řádem sv. Huberta v Belgii. Jedná se o mezinárodní řád, který vznikl na území působení sv. Huberta, konkrétně v místě jeho posledního pobytu v St. Hubert. Za pomoci plzeňské diecéze sv. Bartoloměje,
která má úzké kontakty s obdobnou diecézi v belgickém Lutychu se v roce 2007 podařilo uskutečnit návštěvu svatohubertských slavností v St. Hubert a navázat kontakt s vedením belgického řádu. Zájem o spolupráci byl oboustranný. Návštěvy se zúčastnili prefekti a členové prefektuy západočeské, jihočeské a karlovarské. V dalším roce byly zorganizovány již dva zájezdy do Belgie.Vzhledem k tomu, že pro čtyři naše členy bylo nabídnuto členství v belgickém řádu, v květnu 2008 jela malá skupina prefektů výše jmenovaných prefektur. Za členy belgického řádu byli přijati br. Černý, Hoffmann, ing. Prošek a ing. Hána. V září 2008 byl zorganizován zájezd do St. Hubert na svatohubertské slavnosti. Byl původně plánovan ve větším rozsahu, než nakonec byl uskutečněn. Pro malý zájem členů byl obsazen pouze mikrobus. V každém případě ale došlo k prohloubení kontaktů mezi členy obou řádů. V srpnu téhož roku byli na návštěvě v Čechách představitelé belgického řádu a to na pozvání jihočeské prefektury. Zúčastnili se svatohubertských slavností v Třeboni.
 
V roce 2009 byli do belgického řádu přijatí další tři členové našeho řádu a naopak belgický řád byl pozván na návštěvu České republiky a to na slavnosti do Nové Role. Během pětidenní návštěvy 14 hostů z Belgie jsme měli možnost poznat navzájem své řády, myslivecké zvyky i způsoby lovu. Belgickým přátelům byl umožněn i lov srnčí zvěře, což někteří z nich využili. Následné pasování na lovce srnčí zvěře dle naších regulí je velice dojalo a některým vhánělo slzy do očí. Po vysvětlení naších podmínek členství projevil zájem o členství v našem řádu jeden z čelních představitelů Řádu a na přelomu roku podal přihlášku pro vstup do Řádu sv. Huberta na Kuksu.
I v letošním roce je plánován zájezd do Belgie. Zcela určitě se pojede v květnu, v době konání slavnostní tabule belgického řádu.
 
 
Budeme opět náš řád prezentovat jednak svou účastí, jednak plánujeme účast některého špičkového trubačského souboru, jednak jednáme o účasti redaktora alespoň jedného českého mysliveckého periodika. Naopak uvažujeme o pozvání vedení belgického řádu sv. Huberta na naše slavnosti na Kuksu. Znamená to připravit takovou akci organizačně a to s programem na několik dnů. Ostatně i belgičtí prátele vždy pro nás nějaký program připravili. Návštěvu hubertovských slavností jakož i vrcholné pracovní schůze belgického řádu jsme využili k propagaci našeho Sporckova řádu v zahraničí.
MUDr. Tadeáš Maślanka - mistr ŘsH

 

 

Do Belgie za Svatým Hubertem

To, že je Svatý Hubert patronem všech milovníků přírody a myslivců, vědí skoro všichni. To, proč tomu tak je, už vědí jen někteří. Křesťané, přátelé přírody a myslivosti, a zvláště pak členové Řádu Sv. Huberta se sídlem na Kuksu, se snaží nejen poznat pravou podstatu změny v životních hodnotách Sv. Huberta, ale též poučit se z nich a žít podle nich. 

 

Pro členy ŘSvH z Plzeňské prefektury je Sv.Hubert též přitažlivý tím, že jako prvý biskup působil v oblasti města Lutych v Belgii. Toto město se stalo před několika lety partnerem města Plzně a taktéž vzájemná spolupráce obou biskupství je velmi vřelá.

Hlavně z těchto, ale i mnoha dalších důvodů, členové ŘSvH se sídlem na Kuksu v roce 2007 navázali přátelské vztahy se členy Mezinárodního Řádu Sv.Huberta se sídlem v městečku St. Hubert v Belgii. Tyto vztahy byly v roce 2008 dále rozvíjeny vzájemným poznáváním se členů obou Řádů, kulturních a mysliveckých tradic jednotlivých států a ochranou přírody.
Ve dnech 2 – 5. května 2008 odjela skupina členů ŘSvH na pozvání jejich kolegů do St.Hubert v Belgii. Dne 3. května, v blízkosti slavné kaple zjevení Sv.Huberta, v loveckém zámečku, se uskutečnilo slavnostní zasedání členů Mezinárodního řádu Sv.Huberta. Po tradičním řádovém programu nastala pro 4 české zástupce velmi vzácná chvíle, kdy byli pasováním přijati za členy tohoto řádu.Kromě tohoto slavnostního aktu si všichni účastníci během celého dne sdělovali své zkušenosti, zážitky z lesa a vzájemně se tak poznávali. Následující den v neděli jsme se zúčastnili slavnostní mše v katedrále Sv. Huberta, která ještě více umocnila naše zážitky ze sobotního slavnostního přijetí. Po celou dobu průběhu této mše jsme si uvědomovali, jak na nás působí odkaz Sv.Huberta a jak je nutno naplňovat životní hodnoty, k jejichž poznání přišel až po prodělaném utrpení.
Protože jsme si vědomi, že dobré a pevné přátelství musí být oboustranně vyrovnané a naplněné, pozvali jsme belgické partnery na naše slavnosti do Třeboně. Zde se ve dnech 18. – 21. června 2008 uskutečnily Třeboňské slavnosti přírody. Na jejich organizaci měli výrazný podíl členové ŘSvH z jihočeské prefektury, a bylo co ukazovat. Belgičtí partneři po celou sobotu sledovali ukázky z činnosti mysliveckých a rybářských organizací, kynologů, sokolníků a mnoha dalších, kteří svůj život svázali s pobytem v přírodě. Slavnostním průvodem a Svatohubertskou troubenou mší byli naši hosté nadšeni. V neděli jsme jim zorganizovali prohlídku loveckého zámku Obora a lesnického muzea u Hluboké. Po společném zvěřinovém obědě jsme se velmi přátelsky rozloučili. Většina z nich byla v České republice poprvé, a tak si mimo památných historických budov v Třeboni a v Jindřichově Hradci udělali ještě jednodenní prohlídku Mariánských Lázní.

A protože dobří přátelé nemohou být od sebe dlouho odloučeni, vykonali členové ŘSvH ve dnech 5. – 8. září 2008 pouť do St. Hubert v Belgii. Naším hlavním cílem byla účast na Hubertských slavnostech, které pořádalo město St.Hubert, a na něž jsme od starosty města a zastupitelstva obdrželi pozvání. Velkolepé slavnosti a mnohahodinový průvod jsme sice celý promokli, ale naše přítomnost a aktivní účast v katedrále Sv.Huberta při slavnostní bohoslužbě nám dávala na vše nepříjemné zapomenout. Uvědomovali jsme si, že nepostradatelnou součástí života člověka v přírodě je jeho pes a kůň, a proto i velkému množství těchto zvířat bylo požehnáno, a to nejen před katedrálou, ale též při přímé účasti na bohoslužbě.
V sobotu jsme však celý den zasvětili lesnímu poznání. Měli jsme možnost projet velikou královskou oborou o rozloze několika tisíc hektarů, které jsou v Belgii pouze tři. Jejím hlavním zaměřením jsou vědecké účely, a proto je zde možno pozorovat růst lesa s přirozenou obnovou bez výraznějších těžebních zásahů. Taktéž lov zvěře je vyhrazen pouze pro výzkumné účely, a nebo jako sanitární odstřel. Nádherná krajina a ničím neporušené prostředí nás doslova fascinovalo. Přirozené biotopy lesní kultury, nerušené soužití nejen zvěře, ale též lýkožroutů, kůrovce a dalších živočichů s rostlinným prostředím jsme mohli poznávat při mnohahodinové besedě se správcem této velmi krásné obory.
Na této pouti jsme v St.Hubert našli nejen duchovní naplnění, ale též odborné a zájmové uspokojení našeho životního poslání.
Rádi bychom v nově uzavřeném partnerství s belgickými přáteli pokračovali i v následujících letech. Zvláště pak bychom chtěli i nadále poznávat oblast, kde žil a pracoval Sv. Hubert a kde svým životem vytvořil legendu, která přesáhla věky. Chceme být nejen pod jeho ochranou ale hlavně naplňovat jeho životní krédo.

Tomáš Hána ze Svinné - Plzeňská prefektura