Cena Celestýna Opitze

Cena Celestýna Opitze

jako každý rok byla předána výjimečným osobnostem za jejich obětavou práci v pátek 23.10. ve 20.00 v kostele sv. Šimona a Judy v Praze. 
Na programu slavnostního koncertu zazněly skladby Brixiho a Mozarta v podání Bach-collegia Praha.

Živě bude koncert přenášet na Vaše obrazovky Televize Noe.

MUDr. Celestýn Josef Františe Opitz, OH se narodil 25. února 1810 v Hermsdorfu u Broumova (Heřmánkovice).

Po absolvování humanistického gymnázia v Brně se rozhodl pro vstup do řádu milosrdných bratří v Pražském konventu na Františku, kde také roku 1833 složil věčné sliby. Do Prahy se opět vrátil roku 1845, kde působil pod vedením tamního profesora Hally a primáře Dr. Hofmeistera. O dva roky později (6. února 1847)  se pokusil o svoji první operaci v narkóze, ta se podařila a přinesla nemocnici Na Františku ohromný věhlas. Úplně první takový světový výkon byl připsán jeho americkému kolegovi, doktoru Mertonovi, který ji provedl asi o čtyři měsíce dříve, nicméně, oba pracovali nezávisle na sobě. Tento postup umožnil oboru chirurgie provádět operace i v dutině břišní, dosud nevykonávané ...Byly tím založeny základy oboru anesteziologie. Po tomto úspěchu mu  Vídeňská univerzita nabídla doktorská studia chirurgie, která přijal, odjel do Vídně a pokračoval tam jak ve studiích, tak v prosazování operací v narkóze.

Roku 1849 mu byl osobně císařem propůjčen zlatý kříž za zásluhy. Byl promován na doktora medicíny a o tři roky později, po návratu do Čech, převorem pražského konventu. O další čtyři roky později dokonce provinciálem nad 20 konventy tehdejší rakousko-české provincie.

 

Generálem řádu byl pozván, aby se stal lékařem papeže Pia IX.

V roce 1866 mu byl udělen rytířský kříž řádu Františka Josefa I.

V prosinci téhož roku MUDr. Celestýn Opitz, OH ve Vídni  (ve věku 56 let) zemřel.