MŮJ ZÁŽITEK Z PROCHÁZKY PŘÍRODOU

Pravidla soutěže:

I. Účastník soutěže:

Účastník soutěže je samostatná osoba, která se přihlásí do soutěže v řádném termínu pořadateli soutěže se svým příspěvkem. Účastník se prezentuje jedním příspěvkem do soutěže.

OZNAČENÍ VÝTVARNÉHO DÍLA PŘIHLÁŠENÉHO ÚČASTNÍKEM DO x. ROČNÍKU VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

U každého z výtvarných děl bude na zadní straně, popřípadě připevněním štítku, uvedeno:

  • Jméno a příjmení autora;
  • Adresa bydliště, popř. adresa základní školy (z důvodu osobní ochrany autorů), včetně PSČ;
  • Věk autora;
  • Název výtvarného díla;
  • Ideální přihláška by měla také obsahovat popis výtvarného díla - případně nosnou myšlenku autora;
  • Účastník soutěže zasláním výtvarného díla do soutěže udává zároveň souhlas s dobročinným využitím své tvorby;
  • Účastník soutěže zasláním výtvarného díla do soutěže udává zároveň souhlas s jeho další publikací pořadately (např. mediální kampaně nadace a další zpracování)

II. Příspěvek do soutěže | FORMÁT VÝTVARNÉHO DÍLA:

Příspěvkem do soutěže je výtvarné dílo jakéhokoliv charakteru. 
Respektujeme všechny autorské vyjadřovací prostředky (včetně filosofických témat spojených se zážitkem v pobytu v přírodě). Zaslaná díla nebudeme vracet.
  • V případě maleb či kreseb je velikost díla omezená do formátu A3,
  • v případě trojrozměrných děl je velikost omezena rozměry 30 x 30 x 30 cm.
  • Dílo je třeba označit i názvem.

III. Termín uzávěrky soutěže:

Termín uzávěrky posílání příspěvků je 4. září 2015.

Přihlášky do soutěže je možné posílat do 4. září 2015; soutěž je tedy otevřena přes prázdniny a motivuje děti kpozitivnímu vnímání našeho přírodního prostředí, respektive přírodního prostředí vůbec... To znamená, že je možné se nechat inspirovat přírodou celého světa.
 

IV.  PŘEDÁNÍ VÝTVARNÉHO DÍLA DO SOUTĚŽE

Vaše příspěvky předávejte svým učitelům, kteří je předají zástupci z řad Klubu přátel Řádu svatého Huberta nebo Řádu svatého Huberta, nebo Hospitální nadace Františka Antonína hraběte Sporcka.

Případně je můžete zaslat na adresu:  Petr Smutný, Uhelná Příbram 75, PSČ 582 45.

Korespondenční adresa: soutez@hospitalninadace.cz

V.  Vyhodnocení soutěže a slavnostní vyhlášení výsledků:

Vyhodnocení došlých příspěvků provede porota složená ze zástupců pořadatelů, partnerů projektu a odborné veřejnosti.

Vyhlášeno bude pět nejlepších příspěvků v každé věkové kategorii.

Všichni vyhlášení, nebo jejich zástupci (dle uvedených kontaktů na přihlášeném výtvarném díle), budou přizváni na slavnostní vyhlášení výsledků v rámci tradičních  Svatohubertských slavností v HOSPITÁLU KUKS, konané 3. října 2015.

VI. Kategorie soutěže:

Příspěvky do soutěže budou rozděleny do čtyř kategorií:

1. Soutěžící jednotlivci ve věku 4 – 6 let

2. Soutěžící jednotlivci ve věku 7 – 8 let

3. Soutěžící jednotlivci ve věku 9 – 12 let

4. Soutěžící jednotlivci ve věku 13 – 15 let

 

VII. Využití akce pro dobročinné účely:

Výtvarná díla budou vystavena při příležitosti konání 22. ročníku Svatohubertských slavností v Hospitálu KUKS, dne 3. 10. 2015, kde si návštěvníci budou moci díla formou dobrovolného příspěvku zakoupit, či vítězná díla vydražit.

Výtěžek bude poté předán na konto: SOS dětské vesničky.

Účastník soutěže zasláním výtvarného díla do soutěže udává zároveň souhlas s dobročinným využitím své tvorby.

Výtěžek z předešlých ročníků byl věnován nadaci SOS dětské vesničky.

DĚKUJEME VŠEM ÚČASTNÍKŮM SOUTĚŽE I VELKORYSÝM DRAŽITELŮM :-)

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Jméno: 
E-mail: 
Telefon: