Hospitální nadace Františka Antonína hraběte Sporcka v Kuksu

Nadace se zasazuje k činnosti ve prospěch rozvoje humanitárních a demokratických principů občanské společnosti, vytváří platformu pro podporu etických, uměleckých, kulturních, historických, environmentálních, pedagogických, mysliveckých, lesnických, vědeckých, sociálních a lidských hodnot a jejich využití pro vzdělání a zvýšení historického a.mezinárodního vědomí, zejména v kontextu středoevropského historicko-kulturního prostoru.

Nadace svojí činností navazuje na celospolečenský přínos zakladatele Františka Antonína hraběte Sporcka, který ve.své době vytvořil Kuks jako jedno z významných center evropské a světové vzdělanosti a kultury, s důstojným zřetelem na sociální aspekty aktuální doby, zakotvený v pevných základech obecných humanistických, demokratických a etických principů, za respektování historického uspořádání střední Evropy.